Dİ ETANOL AMİN (DEA)

Dietanolamin, genellikle DEA veya DEKA  olarak kısaltılır. Saf dietanolamin oda sıcaklığında beyaz katı bir haldedir. Diğer organik aminler gibi dietanolamin de zayıf bir bazdır.DEA,hidrofilik yapısından dolayı suda çözünür.
Dietanolamin, anyonik ve non – iyonik yüzey aktiflerin üretiminde kullanılır. Dietanolamin, deterjanlarda, araba yıkama şampuanlarının yapısında bulunur. Dietanolamin, kauçuk vulkanizasyonu tetikliyicilerde korozyon önleyicilerde kullanılmaktadır. Dietanolamin, latex fotograf geliştiriciler için ve fotografik kimyasalların üretiminde kullanılır. Dietanolamin, wax uzaklaştırıcılarda nötralize ajan ve korozyon önleyici olarak görev alır.
Cas No 111-42-2
EINECS No 203-868-0
Kimyasal Formülü C4H11O2
Görünüm Renksiz kristaller
Saflık(%) 99.5
Yoğunluk (Kg/Litre) 1.097
Parlama Noktası, °C 138
Kaynama Noktası, °C 271

(0212) 252 10 45 Bilgi İstiyorum