Sıvılaştırılmış Petrol Gazı veya LPG

Propan ve bütan hidrokarbonları ile sonuçlanır .
LPG üretiminde propan ve bütan arasındaki karışımın yüzdesi çok önemlidir.

Yazın hava sıcak olduğunda, bütan yüzdesini artırır, ancak kış aylarında propanın artmasıyla, aslında daha iyi bir buharlaşma için yardımcı olur, genellikle LPG’deki propan yüzdesi% 10 ile% 50 arasında değişmektedir. Bütan ve propan oranı, bölgeye ve talebe bağlı olarak 50/50, 60/40 ve 70/30 aralığındadır. Fiyat tabanı, ARAMCO tarafından aylık olarak ilan edilir.

LPG (k)
TEST ÖĞESİ TEST METODU BÜTAN PROPAN
ŞARTNAME SONUÇ ŞARTNAME SONUÇ
Sp. Gr. @60 / °60 F ASTM D2598 Max 0.585 0.5774 Max 0.510 0.5076
Buhar basıncı @100 ‘F(psig) ASTM D2598 Max 50 45 Max 200 176
Toplam Bütan (mol%) ASTM D2163 En az 94 97/090 Maximum 3 0.350
Uçucu Olmayan Kalıntı % ASTM D2158 Maksimum 01 sıfır NIL sıfır
Toplam kükürt ppmw ASTM D6667 Max30 4 Max30 6
Korozyon Sayısı ASTM D1838 1A 1A 1A 1A
Hidrojen sülfit ASTM D2420 Negatif Negatif Negatif Negatif
Pentan & Ağır mol% ASTM D2163 Max 2 1.070 MAX3 0.670
Propan – Çakmak mol% ASTM D2163 Max 4 1.840 En az 95 98.980
LPG (AS)
COMMONENT ŞARTNAME PROPAN ŞARTNAME BÜTAN
C2H6 ve çakmak Max. 1 ağırlık olarak %
C3H8 Min 98 ağırlık olarak %
C4H 10 ve ağır 1 ağırlık olarak %
Toplam kükürt 30 wp ppm
Faz Sıvı Sıvı
Sıcaklık 2 C 3 C
Basınç 2 Çubuk bir 3 C
Akış Hızı yukarı akışı (garantili şekil)
Yaz Davası 12309 t / h 7108 t / h
% Hatırlatma Propan ürünü minimum 98 wt propan saflığına sahip olacaktır.
Neredeyse atmosfer basıncında soğutulmuş depolamaya uygundur.
AKIŞ HIZI kükürtün yukarı akışı (garantili şekil)
(0212) 252 10 45 Bilgi İstiyorum